ONLINE-LOGBOEKEN.NL                                                            BEHEER             
SERVICE - SUPPORT - ONDERHOUD

ONLINE LOGBOEKEN BEHEER 

In ONLINE-LOGBOEKEN registreert u alle documenten die voor u bedrijfsvoering van belang zijn. Hierdoor altijd 24/7 beschikbaar bij welke calamiteit ook. Brandmeld/Ontruimings-installaties, plattegronden, vergunningen, goedkeuringen, gevaarlijke stoffen overzichten, ontruimingsplan, vluchtweg plattegronden, brandscheidingen/compartimentering, brieven controle ‘brandveilig gebruik’ en certificaten. 

Kortom alles bij elkaar en uitermate goed beveiligd.

ONLINE-LOGBOEKEN.NL 

werkt met geavanceerde online software om alle aanwezige installaties in een gebouw, conform de huidige regelgeving en normen efficiënt te beheren en te onderhouden.

  Hiermee kunnen naast brandmeldinstallaties, ook de logboeken van andere installaties worden bijgehouden zoals:


 

Noodverlichting

 Liftinstallaties 

 

Verwarming

 Brandmelding

 


Ontruiming type A

 

 

Brand slang haspels

 

 


Ontruiming type B 

 

 

Blusmiddelen

 

Koeling-Airco

 

Legionella-beheer

 

Inbraak-Alarm

 

Sprinkler

 

 Brandwerende doorvoeringen

 

Toegangscontrole

 BHV

 


OVERZICHT IS CRUCIAAL

Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun documenten in uw locaties. ONLINE-LOGBOEKEN geeft automatisch een seintje aan u, de leverancier en/of beheerder wanneer het controle/inspectie onderhoud of maandelijks beheer plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen en wanneer er een storing te lang openstaat. 

FACILITY MANAGER

De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere installaties en locaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt. Het oude papieren logboek binnen facilitair beheer behoort definitief tot het verleden.

BHV

De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct en met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen kunnen vanuit ONLINE-LOGBOEKEN verzonden worden naar nieuwe medewerkers of bezoekers.

OP-TAKEN

Maandelijkse uitvoering van de OP-Taken wordt geregistreerd via het digitaal beheerformulier, conform de NEN2654. Vergeten kan niet meer doordat er maandelijks een mail gestuurd wordt indien deze niet is geregistreerd.

BRANDMELDINSTALLATIE

 

Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR) Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek, certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform NEN2654.

BEHEER

 

ONLINE-LOGBOEKEN geeft voor beheer automatisch aan of er een handleiding en/of installatietekening aanwezig is en geeft een overzicht van alle openstaande en uitgevoerde werkzaamheden. 

LEVERANCIERS

ONLINE-LOGBOEKEN is gebouwd in meerdere niveaus. Voor alle verschillende leveranciers werken in hun eigen Online-logboek, niet zichtbaar voor elkaar. Service en onderhoudsbonnen worden rechtstreeks geüpload en ter plekken worden ingevuld en verwerkt. U heeft hierdoor geen aparte servicetool voor nodig. Alle registratie loopt via dit systeem.De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden, en tekeningen van installaties zijn direct en met één druk op de knop in te zien.

INSTALLATEUR

 

Elke installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting werken in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. Een middelgrote installatie is binnen korte tijd volledig in te voeren waarbij zelfs automatisch een functiematrix kan worden samengesteld. ONLINE-LOGBOEKEN geeft ook aan welke documenten nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.

VEILIGHEID VERZEKERD

Het Systeem is van ONLINE-LOGBOEKEN is goed beveiligd, gegevens worden versleuteld verzonden, met HTTPS. Standaard bij o.a. betalingstransacties. Ook voor uw verzekeraar zijn de de actuele gegevens 24/7 beschikbaar en kunnen niet verloren gaan. De ONLINE-LOGBOEKEN zijn gewaarborgd.

 

Inzicht in openstaande reparatie/storingen

 

 

GEAUTOMATISEERDE MELDINGEN VOOR ONDERHOUD EN BEHEER

 

 

Inzicht in de status van alle installaties

 

 

ALTIJD DE JUISTE ACTUELE GEGEVENS

 

 


 ONLINE-LOGBOEKEN 

 

ONLINE VERWERKEN VAN RAPPORTAGE


 U regelt en coördineert zelf de onderhoudswerkzaamheden en handelt de storingen en reparaties aan de betreffende onderdelen geheel zelf af. Onderhoud zelf de contracten met de verschillende onderaannemers.

Wij zien toe dat deze volgens de jaarplanning worden uitgevoerd en geregistreerd in de logboeken.

LOGBOEK MANAGER komt ON-SITE voor support ondersteuning per dag/week/maand/kwartaal/jaar.  

De Logboek manager coördineert de onderaannemers voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en controleert de volledige logboek registratie. Wij beheren en controleren u logboeken en sturen de onderaannemers aan.    

 Volledige dienstverlening onderhoud, inkoop, projecten, afhandeling storingen en reparaties, management facilitaire dienst.

 

 We willen de bedrijfszekerheid vergroten door de juiste ontzorging in logboek management aan te bieden die volledig aansluit bij u organisatie.

 


En nemen graag de tijd om naar u te luisteren en een individueel ontzorg pakket aan te bieden dat het best aansluit op u behoeften.